Áreas e Delegacións

Inicio»Concello de Allariz»Áreas e Delegacións

Por decreto de Alcaldía establécense as seguintes delegacións que comprenden a dirección interna e a xestión dos servizos correspondentes.