Xunta de Goberno Local

Inicio»Concello de Allariz»Xunta de Goberno Local

A Xunta de Goberno Local é o órgano que, baixo a presidencia do Alcalde, colabora de forma colexiada na función de dirección política que a este corresponde e que exerce as funcións executivas e administrativas que lle atribúen as leis .

Membros da Xunta de Goberno Local:

 • Alcalde Presidente
  Francisco García Suárez
 • Concelleiros/as
  María Cristina Cid Fernández
  Bernardo Varela López,
  María Elena Suárez Estévez
  Alberto Conde Rodríguez
 • Secretario
  Maximino Jardón Pedras

A Xunta de Goberno Local reúnese o primeiro e o terceiro venres de cada mes na Casa do Concello.

De interese

Actas Xunta Goberno Local
Actas do Pleno
Xunta de Goberno Local
Áreas e Delegacións
Sede Electrónica