Servizos

  • Licenzas (expedientes de obra maior e menor, apertura de actividades comerciais)

  • Rehabilitación de vivendas. Tramitación de axudas

  • Planeamento e Xestión Urbanística

  • Obras e proxectos

  • Disciplina Urbanística

  • Patrimonio

  • Planificación e xestión turística

  • Outros:  Informes sobre bens de titularidade municipal, certificados de antigüidade …

  • Servizo de TV por cable municipal.

Organigrama

Manuel Cid Pérez
Concelleira de Promoción Económica, Turismo e Comercio

Celestino Feijóo Rodríguez
Director Oficina de Urbanismo. Aparellador Municipal

Marta Somoza Medina
Arquitecta municipal

Nieves Cid Borrajo
Técnica administrativa

Sedes e Instalacións

Oficina Municipal de Urbanismo

Rúa Suárez 21 - 32660 Allariz - Ourense
988 554 006
ora@allariz.com

De interese

Plan Xeral (PXOM)
SIOTUGA - Información e Normativa Urbanística
Sede Electrónica
Xornal de Allariz – Novas
Festival Internacional de Xardíns
Publicacions e folletos de Allariz