A Xunta de Goberno Local é o órgano que, baixo a presidencia do/da Alcalde/Alcaldesa, colabora de forma colexiada na función de dirección política que a este corresponde e que exerce as funcións executivas e administrativas que lle atribúen as leis .

Membros da Xunta de Goberno Local:

 • Alcaldesa Presidenta
  María Cristina Cid Fernández
 • Concelleiros/as
  Bernardo Varela López,
  María Elena Suárez Estévez
  Alberto Conde Rodríguez
  María Isabel Poisa Rey
 • Secretario
  Maximino Jardón Pedras

A Xunta de Goberno Local reúnese o primeiro e o terceiro venres de cada mes na Casa do Concello.

» Decreto composición Xunt/a de Goberno Local do 26-06-2018

De interese

Actas Xunta Goberno Local
Actas do Pleno
Xunta de Goberno Local
Áreas e Delegacións
Sede Electrónica