A Xunta de Goberno Local é o órgano que, baixo a presidencia do/da Alcalde/Alcaldesa, colabora de forma colexiada na función de dirección política que a este corresponde e que exerce as funcións executivas e administrativas que lle atribúen as leis .

Membros da Xunta de Goberno Local:

 • Alcaldesa Presidenta
  María Cristina Cid Fernández
 • Concelleiros/as
  Bernardo Varela López
  María Elena Suárez Estévez
  María López Rodríguez
  Iago Santás López
 • Secretario
  Maximino Jardón Pedras

A Xunta de Goberno Local reúnese o segundo martes de cada mes, a excepción do mes de agosto, na Casa do Concello.

» Decreto composición Xunt/a de Goberno Local do 26-06-2018

De interese

Actas Xunta Goberno Local
Actas do Pleno
Xunta de Goberno Local
Áreas e Delegacións
Sede Electrónica