ADMINISTRACIÓN

Alcaldía 988 440 001 alcaldia@allariz.gal  Casa do Concello Praza Maior, 1
Alumeado Público 988 440 001 Casa do Concello Praza Maior, 1
Auga e saneamento 988 440 004 allariz@espinaydelfin.com Casa do Concello Praza Maior, 1
Cemiterio 988 440 001 recadacion@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Empadronamento 988 440 001 administracion@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Punto de Información Catastral 988 440 001 rexistro@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Rexistro 988 440 001 estatistica@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Secretaría 988 440 001 secretario@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Taxas e Impostos 988 440 001 recadacion@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1

BENESTAR SOCIAL

Atención á dependencia 988 554 059 servizos.sociais@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Atención primaria (S.A.F.) 988 554 059 servizos.sociais@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Aula de Espera 988 554  059 fogardosmaiores@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Concellería 988 440 001 educacion@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Concilia Verán 988 554 059 fogardosmaiores@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Cooperación Exterior 988 554 059 servizos.sociais@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Dinamización rural 988 554 059 igualdade@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Escola de Familias 988 554 059 igualdade@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Igualdade / Muller 988 554 059 igualdade@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Maiores 988 554 059 maiores@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3
Xantar sobre Rodas 988 554 059 servizos.sociais@allariz.gal Fogar dos Maiores A Barreira, 3

CULTURA

Biblioteca 988 440 859 cultura@allariz.gal Casa da Cultura Castelo, s/n
Concellería 988 440 859 cultura@allariz.gal Casa da Cultura Castelo, s/n
Escolas Culturais 988 440 859 cultura@allariz.gal Casa da Cultura Castelo, s/n
Eventos / Festas 988 440 859 cultura@allariz.gal Casa da Cultura Castelo, s/n
Museos 988 440 859 cultura@allariz.gal Casa da Cultura Castelo, s/n

DEPORTES

Cidade Deportiva O Seixo 988 442 083 piscina@allariz.gal Piscina Municipal Rúa Vilanova
Concellería 988 440 001 deportes@allariz.gal A Paneira Praza Maior
Escolas deportivas 988 442 083 piscina@allariz.gal Piscina Municipal Rúa Vilanova
Eventos deportivos 988 442 083 piscina@allariz.gal Piscina Municipal Rúa Vilanova
Piscina Municipal 988 442 083 piscina@allariz.gal Piscina Municipal Rúa Vilanova

MEDIO AMBIENTE

CEA (Rexo) 988 441 175 cea.orexo@fundacionrgf.org Fundación Ramón Glez Ferreiro Requeixo de Valverde
Concellería 988 440 001 medioambiente@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Explotacións gandeiras 988 440 001 medioambiente@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Limpeza perimetral 988 440 001 medioambiente@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Reciclaxe 988 440 001 medioambiente@allariz.gal Casa do Concello Praza Maior, 1
Recollida selectiva de cartón
(hostalería e comercio)
988 440 001 tecnicomedioambiente@allariz.gal  Casa do Concello Praza Maior, 1
Reserva da Biosfera
Area de Allariz
988 442 210 info@areadeallariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar

PROMOCIÓN ECONÓMICA

Axencia desnvolvemento local 988 442 210 desenvolvemento@allariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar
Comunicación
Gabinete de Prensa
988 442 210 comunicacion@allariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar
Concellería 988 440 001 promocion.economica@allariz.gal Casa Do Concello Praza Maior,1
Fomento do Emprego 988 442 210 fomentodoemprego@allariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar
Hostalaría e Comercio 988 442 210 desenvolvemento@allariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar
Organización de
eventos profesionais
988 442 210 dinamizacioneconomica@allariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar
Outlet Allariz 988 442 210 info@outletallariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar
Reatur 988 442 006 reatur@allariz.gal Camping Os Invernadeiros Estrada de Celanova s/n
Turismo Oficina
de Información Turística
988 442 008 informacion@allariz.gal Oficina de Información Turística Alameda s/n
Turismo – Planificación 988 442 210 turismo@allariz.gal Centro de Promoción Económica Rúa O Portelo, 4 – 2º andar

URBANISMO

Disciplina urbanística 988 554 006 ora@allariz.gal Oficina Rehabilitación Rúa Suárez, 21
Licenzas 988 554 006 ora@allariz.gal Oficina Rehabilitación Rúa Suárez, 21
Obras e proxectos 988 554 006 ora@allariz.gal Oficina Rehabilitación Rúa Suárez, 21
Patrimonio 988 554 006 ora@allariz.gal Oficina Rehabilitación Rúa Suárez, 21
Planeamento e Xestión urbanística 988 554 006 ora@allariz.gal Oficina Rehabilitación Rúa Suárez, 21
Rehabilitación de Vivendas 988 554 006 ora@allariz.gal Oficina Rehabilitación Rúa Suárez, 21

CASA DA MOCIDADE

Casa da Mocidade 988 680 434 mocidade@allariz.gal Casa da Mocidade Rúa Liberdade
Concellería 988 680 434   Casa da Mocidade Rúa Liberdade
Escola Música Moderna 988 442 107 mocidade@allariz.gal Casa da Mocidade Rúa Liberdade
Local de Ensaio 988 442 107 mocidade@allariz.gal Casa da Mocidade Rúa Liberdade
Sala audiovisual 988 442 107 mocidade@allariz.gal Casa da Mocidade Rúa Liberdade

RADIO ALLARIZ

Concellería 988 442 107   Casa da Mocidade Rúa Liberdade
Programación 988 442 107 radio@allariz.gal Casa da Mocidade Rúa Liberdade
Centro Médido – Ambulatorio
Tv. Oliveira s/n
988 440 958
988 441 010
Policía Local 
Praza Maior 1
988 440 000
policialocal@allariz.gal
Garda Civil
Emilia Pardo Bazán 52
988 440 031
Estación de Autobuses
Emilia Pardo Bazán 52
988 440 508
Escola Infantíl
Rúa Hospital s/n
988 440 219
escolainfantil.allariz@igualdadebenestar.org
Colexio Padre Feijóo
Estrada de Xunqueira s/n
988 440 825
ceip.padre.feijoo@edu.xunta.es
Instituto Educación Secundaria
Emilia Pardo Bazán
988 440 129
ies.allariz@edu.xunta.es
Xulgado de Paz
Rúa do Portelo s/n
988 440 704
registrocivil.allariz@justicia.es
Servizo Municipal de Augas
Praza Maior 1
988 440 004   629 767 382
allariz@espinaydelfin.com