O Concello desenvolveu o proxecto de MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS NO CONCELLO DE ALLARIZ, que comprende a mellora camiño acceso Amiadoso e a mellora camiño acceso San Martiño de Pazó cofinanciado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, por un investimento de 39.391,55 €. O proxecto conta coa financiación do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural no marco da medida 4.3 do PDR de Galicia 2014-2020.