TELÉFONOS IMPORTANTES

686 477 222 Emerxencias Allariz
988 554 059 Servizos Sociais
988 440 001 Casa do Concello

988 440 904 Centro de Saúde
988 440 000 Policía Local
988 440 031 e 062 Garda Civil

061  Emerxencias Sanitarias
900 400 116 Info CORONAVIRUS

ENLACES + INFO

INFORMACIÓN E SERVIZOS DO CONCELLO

FOGAR DOS MAIORES - Servizos Sociais

Atención telefónica
horario 09:00 ás 14:00h
e de 16:00h  ás 18:00h
teléfono 988 554 059.

Correo electrónico
fogardosmaiores@allariz.com

CASA DO CONCELLO - Servizos Administrativos

Atención telefónica urxente
horario  09:00 ás 14:00h
teléfono 988 440 001.

Correo electrónico
administracion@allariz.com

XULGADO DE PAZ - REXISTRO CIVIL

En base a Resolución de 15 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, e diante da situación creada polo COVID-19, so prestará os SERVIZOS MÍNIMOS ESENCIAS que en dita resolución se determinan, que son os seguintes:

  • Expedición de licenzas de enterramento
  • Inscrición de nacementos

Atención telefónica
988 440 704
horario 09:00h ás 13:00h

SEDE ELECTRÓNICA

Debido aos servizos mínimos recoméndase empregar sólo esta vía para trámites urxentes ou para rexistrar calquera cuestión que sexa urxente e precise de medios electrónicos.

https://allariz.sedelectronica.gal

SERVIZO DE RECADACIÓN

Lembramos aos veciños que os impostos vixentes de momento siguen ao cobro nos períodos estipulados e para facilitar este proceso debido ao peche de oficinas bancarias o concello dispón dunha pasarela de pago a través de Abanca:

» Enlace Pasarela Abanca