Precaución: A execución JavaScript do navegador está desactivada. Quizá non poida responder a todas as preguntas deste cuestionario. Por favor, verifique que ten instalado o Java (http://www.java.com/)
Enquisa sobre os espazos libres de fume de tabaco en Allariz
¿ Qué espazo de Allariz che gustaría ver libre de fume ?