40.000 metros cadrados de auga, sons cores e vexetación

Único no territorio español

Concurso de ideas e deseños de xardinería

Espazos asignados á creatividade e á innovación

Paisaxistas internacionais

ACTUALIDADE

Todas as novas, eventos e actividades do Festival