Concurso 2021 – “Xardíns da Poesía”

O concurso 2020 coa temática “Xardíns da Poesía” aspira contar con propostas que recreen, en cada parcela, o espírito dun/ha poeta ou a atmosfera dun movemento poético.

As persoas concursantes deberán plasmar no seu proxecto a un/ha poeta representativos/as.

Deste xeito, cada xardín será un espazo dedicado á súa obra. É unha forma de homenaxear a poesía que permitirá unir arte, cultura e paisaxismo e procurará á escolla de poetas representativos/as de cada pobo ao longo da historia.