O Festival Internacional de Xardíns de Allariz anuncia a temática para a súa decimo quinta edición, centrada no desafiante pero inspirador tema do cambio climático. Baixo o lema “Cambio Climático: Unha Oportunidade para o Xardín”, o festival propón destacar como as alteracións climáticas poden ser abordadas desde o ámbito da xardinaría e o paisaxismo, promovendo así o desfrute de espazos verdes como elementos esenciais para o benestar humano.

Nun contexto de crecentes desafíos climáticos, o Festival busca resaltar propostas concretas que revaloricen o paisaxismo e a xardinaría, enfocadas na innovación, o deseño, a beleza e a calidade de vida.

A XV edición do festival aspira a inspirar á sociedade a través de exemplos prácticos e positivos que demostran como os xardíns poden adaptarse e prosperar en medio das condicións cambiantes do clima.

Neste sentido, o Festival invita a presentar proxectos que, ademais de cumprir cos obxectivos mencionados, tamén sirvan como exemplos de boas prácticas na promoción da sostibilidade ambiental e o equilibrio ecolóxico. Os organizadores destacan a importancia de fomentar un enfoque proactivo e construtivo cara ao cambio climático, utilizando os xardíns como un medio para conectar ás persoas coa natureza e promover un estilo de vida máis consciente.

O Festival Internacional de Xardíns de Allariz eríxese unha vez máis como un espazo de encontro e reflexión, onde a creatividade e a colaboración únense na procura de solucións innovadoras para os desafíos contemporáneos. Invítase aos deseñadores, paisaxistas e entusiastas de todo o mundo a participar nesta celebración da beleza e a resiliencia dos xardíns en tempos de cambio climático.

Para máis información sobre como participar na XV edición do Festival Internacional de Xardíns de Allariz, visite allariz.gal/festival/. O prazo de inscrición estará aberto ata o 30 de novembro deste ano.