988 554 059

igualdade@allariz.gal

En-amor-a-dous (14/05/2021)

Imagen Publicación

EN-AMOR-A-DOUS*


Os sexos gústanse, búscanse e atópanse. Ás veces unha cousa leva á outra con moita facilidade. Noutras ocasións, os percorridos son máis sinuosos.

Cada encontro organízase desde os desexos dos amantes. Desde aquilo que lles fai estar a gusto xuntos.

Con urxencias, con calmas.
Con excitacións, con deleites.
Con paixóns, con acougos.

Desde a adolescencia exploramos e tenteamos as oportunidades e os límites que nos ofrecen as múltiples posibilidades de encontro entre os sexos.

Momentos furtivos, cotiandades compartidas.
Vínculos estreitos, delicadas superficialidades.
Exposicións totais a corazón aberto, reservas amuralladas das intimidades.

Aprendemos a través da experiencia que non eliximos cando, a quen, canto... amar e que si obedece á nosa vontade como facelo.

Na distancia, desde preto.
Con palabras, en silencio.
No público, no privado.

E imos descubrindo que algunhas vías fannos estar máis confortables, ben a gustiño. Que algunhas relacións déixannos ser máis auténticos, “máis eu” e “máis comodamente eu”.

Aprendendo a estar en-amor-a-dous ao noso estilo.

*En-amor-a-dous, xogo de palabras que agradecemos ao mestre Efigenio Amezúa.