Decoracións de nadal

Decoracións navideñas en diferentes localizacións da Vila de Allariz

Programación de Nadal

Música, Teatro, Monólogos, Deporte, Parque de Actividades e Inchables, Obradoiros,… e moito máis

Peto dos Desexos

Merca no comercio local e participa nun sorteo de máis de 1000€ en premios

concurso #NADALALLARIZ19

Buscamos as mellores estampas deste nadal 2019-2020 en Allariz. Participa!

Decoracións de Nadal

Programa de Actividades de Nadal

Peto dos Desexos

BASES SORTEO “O PETO DOS DESEXOS”

 Organización – Contacto

O Concello de Allariz, con CIF P3200200H, a través da concellería de  Promoción Económica, Turismo e Comercio organiza, dentro da programación do Nadal 2019, o sorteo Peto Dos Desexos.

Contacto: Centro de Promoción Económica, rúa O Portelo 4, 2º. Teléfono 988 442 210.
Email: dinamizacioneconomica@allariz.com

  1. Obxecto

Coa fin de promover o comercio local ademais de premiar as persoas que merquen en Allariz durante o Nadal 2019/2020.

  1. Ámbito territorial

O ámbito territorial deste sorteo será todo o comercio  e a hostalería do termo municipal de Allariz.

  1. Condicións para participar

Poderán participar neste sorteo toda persoa MAIOR DE IDADE que realice unha compra ou varias por valor mínimo de 30€ nun establecemento comercial ou hostaleiro de Allariz durante os días 10 de decembro de 2019 ata o 6 de xaneiro de 2020 (ambos incluídos).

Os tíquets de compra deberán ser grampados á tarxeta específica do sorteo e depositada nun dos Petos dos desexos, localizados no alto do Portelo e na entrada da Alameda.

As tarxetas estarán dispoñibles nos comercios e aloxamentos de Allariz e deberán ser cumprimentadas cos seguintes datos (nome e apelidos, DNI, teléfono e procedencia da persoa participante) .

Restricións de participación.

Non poderán participar nin comerciantes nin hostaleiros/as de Allariz participantes na campaña con tíquets do seu propio local. No caso de ser así o premio non será entregado e pasará a un reserva.  

  1. Premios

A Micalla  Vale de 30€ en viños galegos

Anxiños  Vale 30€

Autoescola Allariz  2 vales de 50€ (para matrícula ou prácticas)

Calzados Costa  2 vales de 30€

Hostal Alarico  1comida/cea

María Lazuli  Vale de 40€

Mírame  Vale 30€

O Portelo Rural  Vale de 40€ de desconto en aloxamento

Peixería Merche  4 kg de langostinos

Pilar Aguiar  Corte, peiteado e un produto

Rachela Electrodomésticos 2 vales de 25€

Rei Zentolo  Vale desconto do 5%

Sira Domarco  Vale 50€

The Cosmethics  Cesta de produtos valorada en 100€

Arume by trapiños  Vale 30€

Veterinaria Dacosta  1 consulta

Xoaniña  Vale 30€

Concello de Allariz  4 vales de 150€

  1. Sorteo

O sorteo realizarase o día 8 de xaneiro de 2020, ás 11:30 horas diante do Peto dos Desexos localizado no alto do Portelo.

Mecánica do sorteo

Escollerase ao azar e por unha man inocente oito tarxetas. As ultimas 4 tarxetas quedarán de reserva por se ocorrera que algunha das persoas agraciadas non cumprira os requisitos.

O premio deberá ser investido en compras no comercio e hostalería de Allariz no prazo comprendido entre o  día do sorteo ata o 31 de xaneiro de 2020.

Os premios non poderán ser obxecto de cambio, cesión a terceiros ou compensación en metálico.

  1. Comunicación á persoa gañadora

A organización chamará ao teléfono indicado na tarxeta á persoa premiada e será publicado na páxina web do Concello de Allariz (www.allariz.gal/xornal) e nas redes sociais.

 

  1. Protección de Datos

De acordo co establecido pola normativa vixente en materia de protección de datos, informámoslle de que o Responsable de Tratamento dos seus datos persoais é CONCELLO DE ALLARIZ, con dirección en PZ MAIOR 1, 32660 – ALLARIZ (OURENSE); concello@allariz.com. O Delegado de Protección de Datos do CONCELLO DE ALLARIZ é Servizos de Adaptación Continua en Protección de Datos RB, S.L. có que poderá contactar en concello@allariz.com.  Os datos serán utilizados para comunicarse cos gañadores e a xestión administrativa do sorteo, con posterioridade serán destruidos ao remate do mesmo. Os datos non se cederán a terceiros, salvo por obriga legal. Ten vostede dereito a acceder, rectificar ou suprimir os datos erróneos, solicitar a limitación do tratamento dos seus datos así como opoñerse ou retirar o consentimento en calquera momento e solicitar a portabilidade dos mesmos en calquer momento. Para elo, CONCELLO DE ALLARIZ dispón de formularios específicos para facilitarlle o exercicio dos seus dereitos. Pode presentar a súa propia solicitude ou solicitar os nosos formularios, sempre acompañados dunha copia do seu DNI para acreditar a súa identidade. Pode consultar a información adicional y detallada sobre Protección de Datos solicitándoa por correo electrónico: concello@allariz.com

  1. Aceptación de bases.

As persoas participantes aceptan as presentes bases e o criterio da organización na resolución de calquera cuestión derivada da campaña “Peto dos Desexos”, polo mero feito de participar na mesma.