O Rexistro Civil do Xulgado de Paz de Allariz en base a Resolución de 15 de marzo de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, e diante da situación creada polo COVID-19, so prestará os SERVIZOS MÍNIMOS ESENCIAS que en dita resolución se determinan, que son os seguintes:
– Expedición de licenzas de enterramento.
– Inscrición de nacementos.
Para calquera consulta telefónica, o horario será de 09:00h ás 13:00h, no teléfono 988 440 704.