Aberta convocatoria para crear bolsa de traballo de auxiliares de axuda no fogar