Pleno extraordinario para o sorteo das mesas electorais