Aberta a convocatoria para a explotación do quiosco da Acearrica