Convocatoria de eleccións para Xuiz de Paz titular de Allariz