A Asociación Galega de Apicultura presenta, en Allariz, o proxecto Apiturismo Xacobeo 2021