A escola de formación “Doulas Sororas” inicia a súa terceira edición