O Fondo Galego convocou as xuntanzas da Rede Municipalista Solidaria da provincia de Ourense en Allariz.