Allariz está a desinfectar os 92 núcleos de poboación.