A OCR Vila de Allariz aprázase ata o 19 de setembro.