Autorízanse os permisos e comunicacións previas para queimar restos forestais e agrícolas en terreo rústico a partir do luns 11 de maio.