Allariz prepárase para celebrar as IX Xornadas de Carne de Boi.