Allariz, a través da área de Igualdade, organiza actividades contra a violencia e pola convivencia.