Continúan os desbroces nos 92 núcleos de poboación do Concello de Allariz.