Concello de Allariz e o CEIP Padre Feijóo fan unha valoración moi positiva da iniciativa “Eu son de Allariz”.