Allariz celebrará o día 3 de setembro a IV Feira de produtos apícolas.