Os datos do mes de agosto en Allariz reflicten a gran afluencia de visitantes.