Allariz celebrará este ano a XI edición das Xornadas de Carne de Boi de Allariz.