A veciñanza de Allariz xa pode pagar os seus impostos a través de Correos.