O Pleno Municipal de Allariz reúnese este venres en sesión extraordinaria.