Allariz solicita fondos europeos para a posta en valor do C.I.M.A e o seu entorno e do edificio do Museo Galego do Xoguete.