As Escolas Culturais prepáranse para o curso 2023/2024.