Maña mártes sesión extraordinaria do pleno municipal do Concello de Allariz.