Son moitos os visitantes que se achegan a coñecer Allariz durante a tempada de verán.
Durante o pasado mes de xuño foron atendidos na Oficina de Turismo un total de 2.381
visitantes, dos cales 2.045 eran nacionais e 336 estranxeiros. Os puntos de orixe
predominantes dos turistas nacionais foron en primeiro lugar Galicia con 874 persoas,
seguido de Madrid con 530, Castilla León e o País Vasco. Os lugares de procedencia
maioritarios do turismo internacional son Estados Unidos, Francia e o país veciño de Portugal.