Neste mes está a executarse a ampliación do local social  de San Mamede de Urrós en Allariz. Esta vivenda foi adquirida e rehabilitada polo Concello de Allariz, dentro do programa de dotación de locais públicos nas diferentes parroquias do concello.

A obra de ampliación, axudará a mellorar as infraestruturas para o desfrute da veciñanza da zona. San Mamede de Urrós conta con dúas asociacións, unha veciñal e outra de mulleres que programan as súas actividades no local social municipal.

O proxecto que está nun estado avanzado,  inclúe   a ampliación do patio  para convertelo nunha nova sala acristalada,  e a mellora da cuberta. Cun importe total de 27.000 € , a obra está financiada  nun 61% polo  Concello de Allariz e nun 39% pola Xunta de Galicia.