O Concello de Allariz abre convocatoria do proceso selectivo para crear bolsa de traballo e cubrir prazas de persoal de limpeza.  Toda a información nas bases reguladoras do proceso de selección no seguinte enlace: https://allariz.sedelectronica.gal/board/