O Concello de Allariz abre convocatoria do proceso selectivo para crear bolsa de traballo e cubrir prazas de auxiliares de axuda no fogar. O prazo de inscricción está aberto dende o día 9 de decembro.

Toda a información nas bases reguladoras do proceso de selección nos seguintes enlaces: https://allariz.sedelectronica.gal/board/