Cinco concellos socios do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, entre os que se atopa Allariz, participarán no IV Foro da Cooperación Municipalista da Lusofonía, que terá lugar do 23 ao 26 de outubro na illa africana do Príncipe, baixo o lema “Gobernanza local para o desenvolvemento sostible”. Este evento está sendo organizado en colaboración entre a entidade galega e a Rexión Autónoma do Príncipe, e conta co respaldo financeiro da Xunta de Galicia.

O propósito principal deste foro é promover o intercambio de experiencias na xestión municipal, aumentar a comprensión da realidade no Sur Global e fomentar alianzas internacionais.

O presidente do Fondo Galego e alcalde de Nigrán, Juan González, tomará parte nunha mesa de discusión sobre “Desenvolvemento sostible e turismo”, na cal tamén estará presente Tania Álvarez, concelleira do Concello de Allariz, quen destacará o potencial turístico desta localidade grazas aos seus recursos naturais e á súa rica historia. Pola outra banda, o concelleiro de Medio Ambiente da Laracha, José Ramón Martínez, compartirá as claves do Plan Estratéxico Ambiental Municipal en sesións relacionadas cos desafíos da gobernanza e as ferramentas innovadoras para o desenvolvemento sostible, así como a coordinación sectorial para un equilibrio económico, social e ambiental sostible, moderada polo alcalde de Gondomar, Paco Ferreira.

Ademais, o concelleiro de Cooperación e Inmigración de Burela, Mario Pillado, abordará o tema da educación ambiental para as xeracións futuras, xunto coa presentación do proxecto europeo People & Planet por parte do Fondo Galego. Na mesa de discusión acerca das alternativas viables e sostibles ao uso dos recursos naturais, o concelleiro exporá a iniciativa Burela-In, a cal implica a entidades de inclusión social e ao sector pesqueiro na reutilización dos residuos xerados por esta actividade económica.

O Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, composto por 99 concellos e as deputacións de Pontevedra, A Coruña e Lugo, xoga un papel crucial na promoción da cooperación ao desenvolvemento e na sensibilización da sociedade galega en temas de solidariedade internacional. Con 26 anos de experiencia, esta entidade respaldou aproximadamente 200 proxectos en máis de trinta países e fomentou numerosas actividades e recursos relacionados coas desigualdades Norte-Sur e a Axenda 2030, sendo recoñecido como unha axencia municipal de cooperación en Galicia.