O Concello de Allariz procederá ao cobro, a partir do día 3 de maio e ata o 3 de setembro, ambos os dous inclusive, do IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBAN (I.B.I.U.) e os recibos polo IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA (I.B.I.R.) correspondentes ao ano 2021.

As persoas interesadas poden consultar o contido das listas cobratorias na planta baixa da Casa do Concello, (Praza Maior, 1) en horario de oficina de 9:00 a 14:00, de luns a venres.

Bando anuncio cobranza IBI 2021