A partir do día 2 de maio e ata o 4 de setembro, ámbolos dous inclusive, poranse ao cobro os recibos polo IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA URBAN (I.B.I.U.) e os recibos polo IMPOSTO SOBRE BENS INMOBLES DE NATUREZA RÚSTICA (I.B.I.R.) correspondentes ao exercicio 2017.

Os interesad@s poden consultar o contido das listas cobratorias na pranta baixa da Casa do Concello, (Praza Maior, 1) en horario de oficina de 9:00 a 14:00, de luns a venres.

18156828_1324979860870669_6384849315622656158_o