Este mércores  24 de Xaneiro, ás 13:00h o pleno da corporación municipal reunirase en sesión extraordinaria.

ORDE DO DÍA

1. ACTAS. – Aprobación, se procede, do borrador acta da sesión anterior correspondente ao 24/11/2023.

2. Resolucións adoptadas pola Alcaldía dende a última sesión.- Dar conta.

3. Xuíz de Paz Titular. – Elección.

4. ELECCIÓNS AUTONÓMICAS do 18 de FEBREIRO de 2024.- Sorteo dos membros das mesas electorais.