ORDE DO DÍA
1. ACTAS. – Aprobación, se procede, do borrador da acta da sesión anterior correspondente
ao 24/01/2024.
2. Resolucións adoptadas pola Alcaldía dende a última sesión.- Dar conta.
3. Dar conta do Decreto 2024-0148, polo que se aproba a liquidación do orzamento 2023.
4. ELECCIÓNS EUROPEAS do 09 de XUÑO de 2024.- Sorteo dos membros das mesas
electorais.