O Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo , polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, establece un novo marco no que debemos movernos nesta situación de emerxencia sanitaria.
Por este motivo é necesario modificar algunha das disposición publicadas no bando municipal do 13 de marzo, no relativo ás restricións na atención ao público.

Modificacións do Bando Municipal do 13 de marzo de 2020 Concello de Allariz