O Concello de Allariz abre convocatoria para o establecemento dunha bolsa de traballo para formalizar contratacións laborais temporais de auxiliares de axuda no fogar durante os anos 2018 e 2019.

Toda a información nas bases reguladoras do proceso de selección no seguinte enlace http://allariz.sedelectronica.gal/board/