Anuncio de convocatoria (concurso-oposición) de dúas prazas de policía local. As bases da convocatoria estará dispoñibles no taboleiro de anuncios da páxina web do Concello de Allariz: http://allariz.sedelectronica.gal/board/

Tamén en https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180712/AnuncioL301-060718-0002_es.pdf