O Concello solicitou una axuda ao abeiro da convocatoria de Subvencións aos concellos e mancomunidades de municipios para a organización  de actividades físico-deportivas 2016, para a celebración do proxecto  “XXVII Triatlón de Allariz”.

Na resolución do 10 de novembro de 2016 da convocatoria do concurso público para a concesión subvencións aos concellos e mancomunidades de municipios para a organización  de actividades físico-deportivas 2016, foille concedida ao Concello de Allariz unha subvención por importe de 707,39 € para o proxecto  “XXVII Triatlón de Allariz”.

Unha vez executada a acción financiada procedese a informar sobre o financiamento obtido segundo se establece na base 12ª da convocatoria de axudas (BOP de Ourense nº 39, do 18 de febreiro de 2016)

OBXECTIVO: Desenvolver o “XXVII Triatlón de Allariz”.

RESULTADO: Positivo

Esta acción realizouse co apoio financeiro da Deputación Provincial de Ourense.

deputacionourense