Dende o Concello de Allariz e a Rede de Municipios para a Agroecoloxía, estase a organizar para o 18 de xuño unha xornada centrada no papel que poden xogar os concellos para garantir unha alimentación máis sostible e de proximidade, promovendo e apoiando os recursos e axentes do seu territorio.

No territorio galego existen xa algunhas iniciativas pioneiras e inspiradoras neste sentido e, ademais de coñecelas máis en profundidade, así como outras que se están a desenvolver no Estado español, preténdese abrir un espazo de diálogo entre concellos. interesado en poñer en marcha proxectos vinculados á produción, transformación, comercialización e consumo de alimentos locais con vistas á sostibilidade social, ambiental e económica.

A xornada, apoiada tamén polo GDR Limia-Arnoia, terá un carácter moi dinámico, práctico e próximo á realidade cotiá das tarefas que realiza un concello, e serán espazos de inspiración, análise colectiva e busca de sinerxías. proporcionada e aprendizaxe conxunta entre o persoal e os cargos electos dos concellos.

Así, comezará cunha presentación de ferramentas para a posta en marcha de políticas alimentarias no eido local, para seguir co intercambio de boas prácticas e experiencias e concluír cun espazo de debate sobre as dificultades e as oportunidades para os consistorios neste tipo de iniciativas. Tras o xantar celebrarase un espazo de peche para, ademáis de acoller un intercambio de propostas co sector produtivo, valorar como seguir o traballo dende os concellos galegos.

A xornada terá lugar no Salón de Plenos da Casa do Concello de Allariz dende as 10.30 ata as 17.00. Os concellos interesados poderán inscribirse na web da xornada. Formulario de inscrición.

Aínda que aínda estamos lonxe de conseguir un sistema alimentario respectuoso coa natureza, que retribuía adecuadamente ás persoas que producen alimentos e alimenta a toda a poboación dun xeito sostible e saudable, a Rede de Concellos pola Agroecoloxía considera que os concellos poden ter un papel moi relevante. neste sentido. Aínda que se considerou que os gobernos locais non teñen competencias en materia de agricultura e alimentación e que estas son compartidas entre o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e os distintos Ministerios das Comunidades Autónomas, a Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora de as Bases do Réxime Local (LRBR), outorga unha serie de competencias que permiten levar a cabo múltiples actuacións arredor destas cuestións, así como a posibilidade de que se lle atribúan unha serie de competencias desde órganos superiores, en materia de agricultura e alimentación ás entidades locais. Ademais, tamén están facultados para actuar en interese dos cidadáns, sempre que non corran riscos económicos e non desempeñen o mesmo servizo público que outra administración.

Máis información: https://www.municiiosagroeco.red/7657-2/